Torvströ
300 liter - 18 st/pall

Torvmix
300 liter - 18 st/pall

Stallpellets SCA
14 kg - 60 st/pall

Stallspån-18
25 kg - 18 st/pall

Stallspån-21
25 kg - 21 st/pall