Rhodojord

Innehåll: 50 liter - 51 st/pall


Struktur 0-50 mm, vilket ger en mycket luftig och bra struktur på både kort och lång sikt. Jorden innehåller också 10% naturgödsel vilket sörjer för en bra etablering näringsmässigt.
Utöver naturgödseln har vi tillfört en lätt kalkning med 1 kg lithokalk/algkalk per kvm för att hålla pH runt 4-4,5. Kalkningen ger också ett långsiktigt tillskott av mikronäringsämnen. Eftersom Rhododendron är i behov av extra järn har vi även tillsatt ett järnsulfat vilket kan förse växten med järn även om pH varierar vid ny plantering, t.ex. p.g.a. bevattningsvatten.

Användning

Till rhododendron, azalea, hortensia, amerikanska blåbär, ljungväxter och andra surjordsälskande växter. Även lämplig att använda som på påfyllnad i äldre rabatter, vilket också ger ett näringstillskott.

Vid nyplantering av rhododendronplantor, byt ut ca 20-30 cm av hela planteringsytan till rhododendronjor. Det är viktigt att skapa den sura miljön runt hela plantan. Under själva uppbyggnaden/etableringen kan det krävas påfyllning av Rhododendronjordjord för att bibehålla surheten innan plantorna själva har satt sin prägel på den befintliga jorden i rabatten.

1
Pall
1990.-
39.02/st

2
Pallar
1890.-
37.06/st

3
Pallar
1790.-
35.1/st

4
Pallar
1690.-
33.14/st

5-10
Pallar
1590.-
31.18/st

11-14
Pallar
1490.-
29.22/st

15-29
Pallar
1390.-
27.25/st

30-    
Pallar
1290.-
25.29/st