Pelargon 20L

Innehåll: 20 liter - 120 st/pall


Pelargonjord innehåller en siktad torv som har både vattenhållande, näringshållande samt strukturstärkande förmåga. Vi har tillsatt 5% sand för att jorden skal l hålla samman bättre samt skapa en bättre dräneringsförmåga.
Jorden är grundgödslad och kalkad och beräknas räcka 3-5 veckor. Sedan bör det tillföras näring till jorden. För att klara äldre pelargonsorters behov som Mårbacka och vissa tulpanpelargoner, har vi tillsatt järnchelat.
Kalciumhalt och pH är anpassade för att stimulera speciellt pelargoner.

Användning

Används med fördel till alla slag pelargoner, t.ex. zonale, hortorum,
rosenpelergon, Mårbacka och tulpanpelargoner.
Det är viktigt att skapa den sura miljön runt hela plantan vid plantering. Under själva uppbyggnaden/etableringen kan det krävas påfyllning av Rhododendronjordjord för att bibehålla surheten innan plantorna själva har satt sin prägel på den befintliga jorden i rabatten.

1
Pall
2890.-
24.08/st

2
Pallar
2790.-
23.25/st

3
Pallar
2690.-
22.42/st

4
Pallar
2590.-
21.58/st

5-10
Pallar
2490.-
20.75/st

11-14
Pallar
2390.-
19.92/st

15-29
Pallar
2290.-
19.08/st

30-    
Pallar
2190.-
18.25/st