Rosjord 20L

Innehåll: 20 liter - 120 st/pall


Innehåller både grövre och finare fraktioner vilket ger en vattenhållande och näringshållande förmåga samt är strukturstärkande. Tillsatt av 10% kiselrik lera ökar ytterligare den vatten- och näringshållande förmågan. Kisel stärker växtens immunförsvar mot svampsjukdomar som tex. svartfläcksjuka.
Rosor har ett högre kalciumbehov än många andra växtsläkten, därför har vi ökat kalkmängden avsevärt.
Rosjorden är gödslad med naturgödsel, vilket ger näring på både kort och lång sikt.

Användning

Rosjorden används vid plantering av rosor men kan också med fördel användas till klematis. Båda släktena önskar näringsrik jord och lite högre pH. Vi rekommenderar ½ säck rosjord/planterad ros och att denna blandas med befintlig matjord.
Rosjorden kan också användas som skydd inför vintern vad gäller uppkupning, och ge en god start på våren med bättre tillväxt.