Pelargon 20L ½

Innehåll: 20 liter - 60 st/pall


Pelargonjord innehåller en siktad torv som har både vattenhållande, näringshållande samt strukturstärkande förmåga. Vi har tillsatt 5% sand för att jorden skal l hålla samman bättre samt skapa en bättre dräneringsförmåga.
Jorden är grundgödslad och kalkad och beräknas räcka 3-5 veckor. Sedan bör det tillföras näring till jorden. För att klara äldre pelargonsorters behov som Mårbacka och vissa tulpanpelargoner, har vi tillsatt järnchelat.
Kalciumhalt och pH är anpassade för att stimulera speciellt pelargoner.

Användning

Används med fördel till alla slag pelargoner, t.ex. zonale, hortorum,
rosenpelergon, Mårbacka och tulpanpelargoner.
Det är viktigt att skapa den sura miljön runt hela plantan vid plantering. Under själva uppbyggnaden/etableringen kan det krävas påfyllning av Rhododendronjordjord för att bibehålla surheten innan plantorna själva har satt sin prägel på den befintliga jorden i rabatten.

1
Pall
1590.-
26.5/st

2
Pallar
1490.-
24.83/st

3
Pallar
1390.-
23.17/st

4
Pallar
1350.-
22.5/st

5-10
Pallar
1290.-
21.5/st

11-14
Pallar
1190.-
19.83/st

15-29
Pallar
1150.-
19.17/st

30-    
Pallar
1090.-
18.17/st